شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
*نيستان*
اکنون يکي از اصلي ترين ويژگي هاي ديگر دولت حضرتعالي را که مقابله با مفاسد اقتصادي بود، به زير سوال کشيده است؟! گذر ايام طي چند سال اخير به وضوح نشان داد که هشدار دلسوزان درباره حلقه انحرافي هوشمندانه بوده و امروزه هويت واقعي اين حلقه برملا شده است.
*نيستان*
جناب احمدي نژاد، يکي از بزرگترين خيانت هاي جريان انحرافي در حق شما اين است که جنابعالي را وادار به دفاع از برخي پليدي ها کرده است و... بنابراين، چرا هنوز هم...
*نيستان*
برادر عزيز! نيروهاي مومن و انقلابي که در تمامي مراکز و کانون هاي نظام حضور دارند با ارائه اسنادي به کيهان خبر داده اند يکي از معاونان رئيس سازمان ميراث فرهنگي، که از اعضاي حلقه انحرافي نيز هست، تعداد قابل توجهي از اشياء عتيقه و گرانبها را از موزه ملي خارج کرده و با واسطه چند دلال، به فروش رسانده- يا در حال فروش بوده- است.
*نيستان*
استدعا داريم دراين باره تحقيق بفرمائيد، تا چند روز ديگر و يا چند هفته و ماه ديگر که ماجراي اين سوءاستفاده اقتصادي برملا شد، حلقه انحرافي، با توهم پراکني و ارائه اطلاعات غلط به حضرتعالي ، شما را مجبور به حمايت از اين فساد اقتصادي کلان نيز نکند!
ساعت ویکتوریا
*نيستان*
رتبه 0
0 برگزیده
142 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top